Adrese trimise Inspectoratelor Școlare referitor la avizul epidemiologic

Patronatul Medicilor de Familie din București și județul Ilfov și Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov amintesc că au sesizat în lunile ianuarie și septembrie 2017 Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov privind solicitările de avize epidemiologice după perioada de vacanță școlară. Conform legislației în vigoare fără modificări și în anul 2018, la reluarea cursurilor dupa perioada de vacanță, preșcolarii și elevii necesită aviz epidemiologic din partea medicului școlar sau a personalului medical din unitatea de învățământ public sau privat autorizate/acreditate, după caz, funcție de organizarea unității de învățământ public sau privat și respectând toate normele MECTS și MS în vigoare. 

 
În acest sens, orice solicitare de aviz epidemiologic de către educator, diriginte sau director de unitate de învățământ public sau privat acreditat/autorizat de la medicul de familie pentru reîntoarcerea în colectivitate a preșcolarului sau elevului nu respectă norma mai sus citată și este exces de zel. Excepția poate fi doar cazul în care unitatea de învățământ publică sau privată are contract cu un medic de familie pentru a respecta metodologia Ordinului comun MECTS si MS nr. 5298/2011.
 
PMFB și AMFB adresează celor două Inspectorate Școlare din nou rugămintea să informeze directorii de unități de învățământ public sau privat acreditate sau autorizate din județul Ilfov pentru a împiedica solicitarea în exces a acestor avize epidemiologice. Respectând prevederile ordinului citat, sunt evitate deplasarile inutile ale copiilor fără semne și simptome de boală acută infecto-contagioasa la cabinetele medicilor de familie. În acest mod este evitată și expunerea preșcolarilor și a școlarilor sănătoși la un risc epidemiologic de a contacta boli acute infecto-contagioase de sezon tocmai în sala de așteptare a medicului de familie.
De asemenea amintim că analizele de laborator (exudat bacteriologic faringian și nazal, examen coproparazitologic ș.a.) nu sunt necesare pentru înscrierea la grădiniță sau școală, conform informărilor Ministerului Sănătății și Ministerului Educației din anii 2015 și 2016.
 
Cele două adrese pot fi descărcate mai jos.