Stiri

Comunicat de presă

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE – UPIMF, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF, ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDICILOR DE AMBULATOR – APMA, PATRONATULUI MEDICILOR SPECIALISTI CU PRACTICA INDEPENDENTA – PMSPI   au citit cu stupoare comunicatul recent al CNAS care afirmă că, în acest […]

Organizațiile patronale şi profesionale ale medicilor de familie s-au adresat CNAS

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE –UPIMF, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE- FNPMF și SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF   Urmare a publicării HG nr. 687/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor […]

Organizațiile medicilor de familie solicită sprijinul CMR

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE – UPIMF, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF și SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF Avand in vedere ca:  HG 687/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 nu precizeaza in mod distinct durata de prelungire a contractului cadru pana la 31 […]

Recomandări semnare Contract-Cadru – Colegiul Medicilor din România

Colegiul Medicilor din România recomandă celor care semnează acte adiționale la Contractul-cadru 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗜, după cum urmează: Semnez actul adițional cu următoarele obiecțiuni: 1. Solicit ca, pentru trimestrul IV al anului 2024, să semnez contractul cunoscând valoarea punctului per capita si pe serviciu medical, având în vedere că, în conformitate cu prevederile HG nr.687/2024, […]

Propuneri de modificări la Statutul PMFB

Modificările statutare propuse vizează: – Schimbarea sediului PMFB din strada Ionel Perlea nr 10, Sector 1 la adresa din str. Agricultori nr 33, parter, Sector 2 , Bucuresti – Adaptarea statutului la legea 367/2022 a Dialogului Social – Eliminarea Adunării Generale Extraordinare și preluarea atribuțiilor acesteia de către Adunarea Generală. In acest context, in intregul […]

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov – 29.04.2024

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a PMFB în data de 29.04.2024, ora 12.30 pe platforma on line Zoom. Ordinea de zi: 1. Validarea Adunarii Generale Extraordinare ca fiind statutară; 2. Schimbarea sediului patronatului 3. Modificari ale statutului In situatia in care AG convocată la ora 12:30 nu va fi statutară, conform Art. 4.9 din Statutul […]

Convocare a Adunării Generale Ordinare a Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a PMFB în data de 23.04.2024, ora 13.30 la sediul AMFB* din str. Agricultori nr. 33, interfon 100. Ordinea de zi: 1. Validarea Adunarii Generale Ordinare ca fiind statutară; 2. Prezentarea și aprobarea Dării de seamă asupra activitatii anului 2023; 3. Prezentarea și aprobarea Raportului financiar a anului 2023; 4. […]

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară (AGE) a PMFB în data de 23.04.2024, ora 12.00 , la sediul AMFB din str. Agricultori nr. 33, interfon 100 Ordinea de zi: 1. Validarea Adunarii Generale Extraordinare ca fiind statutară; 2. Schimbarea sediului patronatului 3. Modificari ale statutului 4. Diverse În situația în care AG convocată la ora 12:00 […]

FNPMF – Alegeri Consiliu Director și cenzor – 1 iunie 2024

În cadrul Adunării Generale a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) din 25.03.2024, în temeiul art. 6.2.1 din Statut, s-a hotărât să se convoace Adunarea Generală Electorală a FNPMF în data de 01.06.2024 pentru alegerea membrilor unui nou Consiliu Director al FNPMF pentru mandatul 2024-2028. Data limită de trimitere a dosarelor de candidatură, […]

Platforma informatică a CNAS nu funcționează

Dorim să atragem atenția că în ciuda numeroaselor sesizări făcute de colegii noștri în ultimele zile sistemul informatic CNAS este defect. Acest lucru interferă activitatea medicilor de familie, duce la întârzieri uriașe, toți pacienții noștri fiind grav afectați de disfuncționalitatea informatică. Sunt prescripții și servicii care nu se pot transmite și valida la timp, nu […]