Slideshow

Propuneri de modificări la Statutul PMFB

Modificările statutare propuse vizează: – Schimbarea sediului PMFB din strada Ionel Perlea nr 10, Sector 1 la adresa din str. Agricultori nr 33, parter, Sector 2 , Bucuresti – Adaptarea statutului la legea 367/2022 a Dialogului Social – Eliminarea Adunării Generale Extraordinare și preluarea atribuțiilor acesteia de către Adunarea Generală. In acest context, in intregul […]

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov – 29.04.2024

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a PMFB în data de 29.04.2024, ora 12.30 pe platforma on line Zoom. Ordinea de zi: 1. Validarea Adunarii Generale Extraordinare ca fiind statutară; 2. Schimbarea sediului patronatului 3. Modificari ale statutului In situatia in care AG convocată la ora 12:30 nu va fi statutară, conform Art. 4.9 din Statutul […]

Convocare a Adunării Generale Ordinare a Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a PMFB în data de 23.04.2024, ora 13.30 la sediul AMFB* din str. Agricultori nr. 33, interfon 100. Ordinea de zi: 1. Validarea Adunarii Generale Ordinare ca fiind statutară; 2. Prezentarea și aprobarea Dării de seamă asupra activitatii anului 2023; 3. Prezentarea și aprobarea Raportului financiar a anului 2023; 4. […]

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară (AGE) a PMFB în data de 23.04.2024, ora 12.00 , la sediul AMFB din str. Agricultori nr. 33, interfon 100 Ordinea de zi: 1. Validarea Adunarii Generale Extraordinare ca fiind statutară; 2. Schimbarea sediului patronatului 3. Modificari ale statutului 4. Diverse În situația în care AG convocată la ora 12:00 […]

FNPMF – Alegeri Consiliu Director și cenzor – 1 iunie 2024

În cadrul Adunării Generale a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) din 25.03.2024, în temeiul art. 6.2.1 din Statut, s-a hotărât să se convoace Adunarea Generală Electorală a FNPMF în data de 01.06.2024 pentru alegerea membrilor unui nou Consiliu Director al FNPMF pentru mandatul 2024-2028. Data limită de trimitere a dosarelor de candidatură, […]

Platforma informatică a CNAS nu funcționează

Dorim să atragem atenția că în ciuda numeroaselor sesizări făcute de colegii noștri în ultimele zile sistemul informatic CNAS este defect. Acest lucru interferă activitatea medicilor de familie, duce la întârzieri uriașe, toți pacienții noștri fiind grav afectați de disfuncționalitatea informatică. Sunt prescripții și servicii care nu se pot transmite și valida la timp, nu […]

România are nevoie de un sistem de sănătate stabil!

Asociațiile reprezentative național ale medicilor de familie (Societatea Națională de Medicina Familiei – SNMF, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie – UPIMF și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie – FNPMF) precum si ale medicilor din ambulatoriul de specialitate (Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator – APMA) au reușit să contracareze atacul guvernamental […]

Pacienți neglijați, medici disprețuiți – obiectivele Guvernului în sănătate?

Medicii de familie din București și Ilfov sunt profund îngrijorați de viitorul sistemului de asistență primară, aflat în prezent sub o amenințare foarte serioasă. Publicarea în transparența decizională la CNAS a proiectului de norme ale contractului – cadru pentru 2024, prin care sunt propuse valori mult scăzute ale serviciilor pentru medicina de familie si medicina […]

Sesizare privind neplata facturilor cabinetelor de medicina familiei și reducerea finanțării în anul 2024

Patronatele medicilor de familie din România sesizează Parlamentul, Executivul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu privire la neplata facturilor cabinetelor de medicina familiei și reducerea finanțării în anul 2024. Problemele semnalate: Neplata și plata cu întârziere a serviciilor medicale acordate în ultimele luni de către casele de asigurări de sănătate județene, din cauza […]

COMUNICAT CĂTRE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Stimate partener contractual, Ne apropiem de final de an, un moment de reflecție. Am avut de parcurs împreună un drum greu, în care țelul nostru comun este sănătatea pacienților. Disfuncționalitățile cvasipermanente ale sistemului informatic, precum și birocratizarea excesivă a actului medical, au avut o influență negativă asupra activității noastre, asupra calității serviciilor acordate pacienților. Ne […]