Adunare Generală ordinară PMFB 2018

În conformitate cu dispozițiile art. 5 referitoare la Adunarea Generală a Patronatului din statutul PMFB, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală ordinară în data de 08.03.2018, ora 13:00, la  Capital Plaza Hotel din București, Sector 1,  Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2017 (inclusiv analiza protestului efectuat la sfârșitul anului);
2.Prezentarea Raportului financiar al PMFB pentru anul 2017;
3.Dezbaterea și votarea de către Adunarea Generală a noului Statut PMFB propus de Consiliul Director;
4.Propunerea strategiei PMFB pentru anul 2018.
 
În cazul în care la data de 08.03.2018 nu se va întruni cvorumul necesar, Consiliul Director convoacă din nou Adunarea Generală pentru data de 22.03.2018, ora 12:30, la sediul PMFB din București, Sector 1, str. Ionel Perlea nr. 10 care, conform Statutului, se va putea desfășura indiferent de numărul celor prezenți.
 
Adresăm rugămintea către membrii PMFB să ne trimită orice eventuale observații și/sau întrebări cu privire la proiectul de statut elaborat de CD sau cu privire la celelalte puncte aflate pe ordinea de zi, pe adresa birou@pmfb.ro până la data de 02.03.2018.
 
Prezentul convocator va fi comunicat tuturor membrilor PMFB. De asemenea, prezentul convocator a fost afișat azi 08.02.2018 la sediul PMFB și va fi încărcat în cel mai scurt timp și pe site-ul patronatului. 
 
Patronatului Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov
prin Președinte, Marina Pîrcălabu