Adunare Generala PMFB – 14.11.2019

85/11.11.2019
CONVOCATOR
În conformitate cu Art. 4.4 din Statutul Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov, PMFB, Consiliul Director convoacă prima Adunarea Generala ordinară, în data de 14 noiembrie 2019, în intervalul orar 13:00 – 13:30, la sala I.L Caragiale, Hotel Ramada Majestic, Calea Victoriei nr. 38-40, București.
Ordinea de zi a AG este următoarea:
1.    Validarea AG ca fiind statutară
2.    Adoptarea Regulamentului intern al Patronatului, ROF PMFB, conform artic 4.5 litera h) din Statutul PMFB.
3.    Stabilirea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020.
4.    Stabilirea datei alegerilor generale pentru un nou Consiliu Director al PMFB.
5.    Raport privind acțiunile întreprinse de PMFB în justiție în favoarea membrilor de patronat.
6.    Diverse.
În situația în care Adunarea Generală din ziua de 14 mai 2019 va fi declarată nestatutară prin nerealizarea cvorumului, se convoacă a doua Adunare Generală în ziua de 14 noiembrie 2019, în intervalul orar 17:00 -18:00, la aceeași adresă: Sala I.L Caragiale, Hotel Ramada Majestic, Calea Victoriei nr. 38-40, București.
Data 11.11.2019                                         
Președinte PMFB,
Marina Pîrcălabu