Adunare Generală PMFB

Ședința ordinară anuală a Adunării Generale a PMFB va fi reluată în data de 28 mai 2014, ora 13, întrucât ședința din data de 27 mai 2014 nu a întrunit cvorumul necesar.

 

În conformitate cu Art 5 al Statutului PMFB se convoacă sedinţa ordinară anuală a Adunării Generale a Patronatului Medicilor de familie din București și judeţul Ilfov,  în data de 28.05.2014.

Şedinţa va avea loc la sediul PMFB , str Ionel Perlea nr 10, sector 1,  la ora 13.
 
Ordinea de zi:
1.Prezentarea raportului financiar și descărcarea execuţiei bugetare pe anul 2013.
2.Raport de activitate pe anul 2013.
3.Analiza evoluţiei organizaţionale în ultimii doi ani.
4.Dezvoltarea strategică organizaţionlă în 2014.
5.Varia.
 
27.05.2014                                                                      
 
Președinte,
Marina Pîrcălabu