Adunare Generală PMFB

În conformitate cu Art 5 al Statutului PMFB se convoacă sedinţa ordinară anuală a Adunării Generale a Patronatului Medicilor de familie din București și judeţul Ilfov,  în data de 12.02.2015.

 
Şedinţa va avea loc la Crystal Palace Ballrooms, Sala Atena, Calea Rahovei nr. 198A, București,  la ora 13.
 
Ordinea de zi:
1. Raport de activitate pe anul 2014.
2. Analiza evoluţiei organizaţionale în ultimii trei ani.
3. Dezvoltarea strategică organizaţionlă în 2015.
4. Varia.
 
05.02.2014
 
Președinte,
Marina Pîrcălabu