Adunare Generala PMFB

CONVOCATOR

  

În conformitate cu Art. 4.4 din Statutul Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov, PMFB, Consiliul Director convoacă prima Adunare Generala ordinară, în data de 7 mai 2019,în intervalul orar 13:15 – 14:15, la sala Roma, Crystal Palace Ballroom, Calea Rahovei 198A, sector 5, București.


Ordinea de zi a AG este următoarea:

1.    Validarea AG ca fiind statutară

2.    Raport de activitate al CD în funcție pentru anul 2018.

3.    Raport financiar anul 2018.

4.    Alegerea Comisiei de Cenzori .

5.    Plan de acțiuni pentru anul 2019.

6.    Diverse.


În situația în care Adunarea Generală din ziua de 7 mai 2019 va fi declarată nestatutară, se convoacă a doua Adunare Generală în ziua de 8 mai 2019, orele 12:40– 13:30 , la aceeasi adresă: Sala Roma, Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A, Sector 5, Bucuresti.

 

Data 05.05.2019                                         Președinte PMFB,

                                                                Marina Pîrcălabu