Adunare Generală PMFB

În conformitate cu Art 5 al Statutului PMFB se convoacă sedinţa ordinară anuală a Adunării Generale a Patronatului Medicilor de familie din București și judeţul Ilfov,  în data de 27.05.2014.
 
Şedinţa va avea loc la sediul PMFB , str Ionel Perlea nr 10, sector 1,  la ora 13.
 
Ordinea de zi:
1. Prezentarea raportului financiar și descărcarea execuţiei bugetare pe anul 2013.
2. Raport de activitate pe anul 2013.
3. Analiza evoluţiei organizaţionale în ultimii doi ani.
4. Dezvoltarea strategică organizaţionlă în 2014.
5. Varia.
 
22.05.2014
 
Președinte,
Marina Pîrcălabu