Adunare Generală și Alegeri Consiliu Director PMFB

CONVOCATOR 
În conformitate cu Art. 4.4, respectiv 4.8 din Statutul Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov, Consiliul Director al PMFB convoacă prima Adunare Generală Ordinară, în data de 14 februarie 2020, la sediul PMFB din str. Ionel Perlea nr 10, sector 1, București, în intervalul orar 12:30 – 14:30.
Scopul principal al Adunării Generale este organizarea de alegeri generale pentru un nou Consiliu Director pentru următorul mandat.
Ordinea de zi a AG este următoarea:
1.    Validarea AG ca fiind statutară.
2.    Raport de activitate pe anul 2019 precum și Raport la final de mandat al CD în funcție.
3.    Raport financiar anul 2019 precum și Raport financiar la final de mandat.
4.    Aprobarea propunerii făcute de CD de excludere din patronat a unor membri care nu și-au îndeplinit obligațiile statutare.
5.    Alegeri generale Consiliu Director al PMFB.
În situația în care Adunarea Generală din ziua de 14 februarie 2020 va fi declarată nestatutară prin nerealizarea cvorumului, conform Art 4.9 din Statut PMFB și Art 5) a) din ROF PMFB, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară în ziua de 26 februarie 2020, la sala Caro Grand Ballroom de la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr.164 A, sector 2, București, începând cu ora 12:00, cu aceeași Ordine de zi.
22.01.2020                                                                            Președinte PMFB
                                                                                                Dr. Marina Pîrcălabu
ALEGERI COMITET DIRECTOR PMFB
DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Pentru a ocupa o functie in Consiliul Director al PMFB, candidatii trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
·       Sa fie membri ai Patronatului de cel putin 3 ani;
·       Sa aibă cotizatia platita la zi;
·       Sa fie medici specialisti sau medici primari de medicina de familie;
Dosarul de candidat se depune cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor si va cuprinde:
– Declaratia de candidatura, care contine: numele, prenumele si CNP-ul candidatului, functia/functiile pe care le detine in alte organisme statale, administrative, sindicale sau profesionale, data si semnatura;
–  Curriculum vitae;
–  Scrisoare de intentie;
– Declaratia pe proprie raspundere ca nu ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca PMFB are ca scop srijinirea acelei institutii sau, dimpotriva, are scopuri potrivnice acesteia.
– Declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale si ca nu este si nu a fost urmarit sau condamnat pentru fapte prevazute de legea penala.
Termenul limita de depunere a candidaturilor este 4 februarie 2020.
Candidaturile pot fi depuse la secretariatul de la sediul PMFB, str Ionel Perlea nr 10, Bucuresti, sau pe email la birou@pmfb.ro.