Anexa 1 a Ordinului CNAS/MS nr 1301/500/2008 privind protocoalele de prescriere pentru medicamentele compensate