Campanie de informare

 

Asociația Medicilor de Familie București (AMFB) si Patronatul Medicilor de Familie București-Ilfov (PMFB) au inițiat împreună cu Asociația Națională pentru Protecția Pacienților (ANPP)  o campanie de informare a pacienților despre drepturile lor privind actele medicale eliberate de furnizorii de servicii medicale. 

Campania este susținută de CASMB și CAS Ilfov. 
 
Cele două organizații ale medicilor de familie vor trimite spitalelor din București și Județul Ilfov o scrisoare în care amintesc managerilor obligațiile pe care le au ca furnizori de servicii medicale în contract cu casa de asigurări. Scrisoarea este însoțită de afișe pentru pacienți, pe care managerii sunt rugați să dispună să fie afișate în spitale. 
 
Informarea va fi făcută și în ambulatoriile de specialitate din București si Ilfov, astfel încât la toate nivelurile de asistență medicale să poată fi făcută informarea pacienților. 
 
Pacienții vor fi de asemenea informați în cabinetele medicilor de familie, cu privire la finalizarea actului medical la toate nivelurile de asistență medicală pe care le accesează.
 
Modelele de afișe expuse în cabinete, ambulatorii și spitale precum și scrisoarea de informare a furnizorilor de servicii medicale se găsesc atașate acestui comunicat.
 

Afiș pacienți (București)

Afiș pacienți (Ilfov)

Scrisoare spitale și ambulatorii de specialitate

 

http://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-medicilor-de-familie-bucuresti-ilfov/campanie-de-informare-a-pacientilor/