Clauze suplimentare pentru membri

 

La finalul lunii iulie a avut loc la CASMB negocierea clauzelor suplimentare la contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, la care furnizorii au dreptul conform Art. 4, litera d) din Contractul-cadru.

Contractele membrilor PMFB și AMFB conțin la capitolul “Alte clauze” 31 de articole suplimentare (Art. 23 – Art. 53).  

Inițial CASMB a propus 39 de clauze. PMFB și AMFB au propus pentru membri lor alte 20 de clauze. In cele 8 ore de negocieri pe parcursul a două zile au fost discutate în detaliu toate cele 59 de clauze. În final au fost agreate 31 de clauze suplimentare, dintre care circa 17 dintre cele propuse inițial de CASMB și 14 dintre cele propuse inițial de organizațiile noastre.

Descarcă document Clauze_suplimentare_membri_AMFB_PMFB_2016

Dupa încheierea negocierii organizațiile au transmis CASMB lista nominală a membrilor cu cotizația achitată până în ziua de 30 iunie a.c. pentru a introduce clauzele suplimentare negociate doar în contractele membrilor cotizanți.
 
Vă rugăm să ne informați prompt dacă veți observa că aceste “Clauze suplimentare” (negociate pentru membrii organizațiilor MF) se regăsesc în contractul cabinetelor medicilor care nu sunt membri AMFB sau PMFB cu cotizația la zi pentru a putea interveni.