Comunicat de presă

▪️UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE – UPIMF,
▪️FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF,
▪️SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF,
▪️ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDICILOR DE AMBULATOR – APMA,
▪️PATRONATULUI MEDICILOR SPECIALISTI CU PRACTICA INDEPENDENTA – PMSPI

 

au citit cu stupoare comunicatul recent al CNAS care afirmă că, în acest moment, circa 99.5% din actele aditionale ale furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari sunt deja semnate.

 

Aducem în atenția opiniei publice faptul că respingem această încercare de intimidare prin vehicularea unor cifre care nu corespund realității.

 

În unele județe, medicii de familie nu au primit pâna în acest moment actele adiționale la semnat.

 

Medicii de familie aflați în contract cu COPSNAJ nu au primit nici ei, pâna în acest moment, actele adiționale la semnat.

 

Actele adiționale transmise spre semnare nu respectă HG 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru, care spune clar, in anexa 2, sectiunea 6, art.15 alin.2 pct a si b, referitor la valoarea garantata a punctelor per capita și pe serviciu, că trebuie să fie calculata de CNAS și „prevăzuta în Norme, și asigurată pe durata valabilității contractului de furnizare de servicii medicale încheiat”.

 

Prețul serviciilor prestate de către furnizorii de servicii medicale in medicina primara si ambulatoriul de specialitate în trimestrul IV (1 octombrie – 31 decembrie 2024) nu este determinat sau determinabil. Prin urmare actul adițional la Contractul de furnizare de servicii medicale , cu valabilitate impusă abuziv și pentru trimestrul IV, este lovit de nulitate fără a cunoaște prețul/contravaloarea serviciilor medicale pe care medicii se obligă să le acorde.

 

Solicităm CNAS să probeze real ”interesul major de a asigura accesul pacienților la servicii medicale în cele mai bune condiții în asistența medicală prespitalicească”, prin prezentarea situației reale și remedierea DE URGENȚĂ a aspectelor de nelegalitate a actelor adiționale mentionate.

 

În caz contrar medicii de familie si medicii din ambulatoriul de specialitate se văd nevoiți să se adreseze forurilor competente pentru a nu ajunge în situația vătămării drepturilor pacienților începând cu 1 octombrie 2024.

 

De asemenea, facem precizarea că majoritatea colegilor din județele unde actele adiționale sunt deja semnate, au semnat actele aditionale cu obiecțiuni, amendând nu doar lipsa finanțării din ultimul trimestru, dar și dubla sancțiune pentru prescrierea eronata a unor rețete, reglementare recent apărută în modificările publicate în MO, în ciuda negocierilor care au avut loc anterior publicării, între CNAS și CMR.

 

Anunțăm CNAS că nu ne lăsăm intimidați de o cifra care nu corespunde realității și ne exprimăm indignarea că, după atâția ani, CNAS încă nu s-a vindecat de metodele de intimidare cu care ne-a obișnuit în ultimii 15 ani, contrar afirmatiilor că este o instituție transparentă.

 

Conducerea UPIMF
Conducerea FNPMF
Conducerea SNMF
Conducerea APMA
Conducerea PMSP