Comunicat: Medicii de familie solicită caselor de asigurări să informeze spitalele, laboratoarele și farmaciile! Nu mai aveți nevoie de ștampilă pe bilete și rețete!

București, 26.07.2018 – Medicii de familie din București și județul Ilfov nu vor mai aplica de la 1 august 2018 ștampila cabinetului pe documentele – bilete de trimitere, rețete compensate și gratuite, certificate de concedii medicale ș.a – emise în baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate din Municipiul București (CASMB), județul Ilfov (CAS Ilfov) și a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CASAOPSNAJ). Casele de asigurări de sănătate au obligația să informeze furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale despre modificările legislative și să controleze respectarea prevederilor contractuale.
Având în vedere modificările legislative care au avut loc în acest an, precum și Ordinul ministrului Sănătății și președintelui CNAS nr 876/824/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr 614 din 28.07.2017, nu mai este necesară ștampila cabinetului/unității medicale pe documentele emise în baza contractului cu casele de asigurări de sănătate – bilete de trimitere, rețete compensate și gratuite, certificate de concedii medicale ș.a, conform reglementărilor în vigoare.
CNAS a publicat această informație pe siteul propriu în urma cu aproape un an, pe 30 iulie 20171. Dar iată că a trecut un an și încă ni se întorc pacienți în cabinete, supărați că am fi uitat să ștampilăm și i-am pus pe drumuri. De fapt nu uităm, ci respectăm legea! Pacienții sunt însă refuzați la biroul de internări de la spital, la recepția laboratorului de analize sau în farmacie în lipsa ștampilei și trimiși la noi pentru a o aplica. Cei mai mulți colegi medici de familie au ales să continue să ștampileze pentru a nu ];I mai pune pacienții pe drumuri, dar nu este normal să ignorăm o lege din cauza neinformării altor paliere ale sistemului de asigurări.” – Dr. Marina Pîrcălabu, președinte, Patronatul Medicilor de Familie din București și județul Ilfov (PMFB).
De asemenea, având în vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr.674/252/2012, nici pe prescripțiile electronice (rețete compensate și gratuite) emise în regim online prin intermediul Sistemului Informatic al Prescripției Electronice (SIPE), nu este necesară aplicarea parafei medicului, ștampilei cabinetului și nici a semnăturii olografe a medicului, acestea fiind semnate electronic. Mențiunea că prescripția a fost emisă online și semnată cu semnătura electronică a medicului se află în subsolul prescripției.
De 5 ani, practic de la introducerea rețetelor electronice, acestea nu au trebuit semnate, parafate și ștampilate, dacă erau emise online, adică atunci când toate elementele sistemului informatic merg. Doar rețetele emise offline, adică atunci când sistemul informatic nu funcționează bine și nu pot fi semnate electronic, necesită semnătură olografă, parafă și stampilă. Oricine își poate da seama dacă rețeta este emisă online sau offline pentru că acest lucru este scris în subsolul rețetei. Cu toate acestea, de 5 ani mulți dintre noi continuăm să folosim pixul, parafa și stampila pe rețetele online pentru că ne respectăm pacienții, refuzați de farmacii!” – Dr. Sandra Alexiu, președinte, Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB)
AMFB și PMFB au solicitat CASMB, CAS Ilfov și CASAOPSNAJ să informeze corect și complet asigurații și furnizorii de servicii medicale și medicamente (spitale, laboratoare, farmacii) despre aceste prevederi și să verifice aplicarea lor, în interesul asiguraților.