Convocare Adunare Generală PMFB

În conformitate cu Art. 5. lit. b) din Statutul Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov, PMFB, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală ordinară în data de 14 iunie 2017, în intervalul orar 13-14, la sediul PMFB din str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1. Scopul principal al AG îl reprezintă adoptarea noului Statut al PMFB.

Ordinea de zi a AG este următoarea:
1. Raport de activitate pe șase luni al CD în funcție.
2. Raport financiar anul 2016.
3. Dezbaterea și votarea de către AG a noului Statut PMFB propus de CD.
4. Votarea cuantumului cotizației PMFB pentru anul 2018.
 
Presedinte PMFB,
Marina Pircalabu
 
Data 05.06.2017