Convocare Adunare Generală PMFB

În conformitate cu Art. 5. lit. b) din Statutul Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov, PMFB, Consiliul Director convoacă din nou Adunarea Generală ordinară în data de 15 iunie 2017, în intervalul orar 13-14, la sediul PMFB din str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1. Scopul principal al AG îl reprezintă adoptarea noului Statut al PMFB. Pentru Adunarea Generală ordinară convocată în data de 14 iunie 2017 nu s-a întrunit cvorumul necesar.

 
Ordinea de zi a AG este următoarea:
1. Raport de activitate pe șase luni al CD în funcție.
2. Raport financiar anul 2016.
3. Dezbaterea și votarea de către AG a noului Statut PMFB propus de CD.
4. Votarea cuantumului cotizației PMFB pentru anul 2018.
 
Presedinte PMFB,
Marina Pircalabu
 
Data 14.06.2017