Convocare Adunare Generală PMFB

CONVOCARE

În conformitate cu Art 5 al Statutului PMFB se convoacă sedinţa ordinară anuală a Adunării Generale a Patronatului Medicilor de familie din București și judeţul Ilfov, în data de 25.04.2012. Şedinţa va avea loc la sediul PMFB, Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, la ora 10.

Ordinea de zi:
1.Prezentarea raportului financiar și descărcarea execuţiei bugetare pe anul 2011.
2. Alegeri generale Consiliul Director al PMFB.
3.Varia.                        
 
23.04.2012
 
Președinte,
Marina Pîrcălabu