Convocare – Adunarea Generală a PMFB

CONVOCARE

 
În conformitate cu Art 5 al Statutului PMFB se convoacă sedinţa ordinară anuală a Adunării Generale a Patronatului Medicilor de familie din București și judeţul Ilfov, în data de 12.04.2012. Şedinţa va avea loc la Palatul Copiilor sala Excelsior, la ora 15,30.
 
Ordinea de zi:
1. Prezentarea raportului financiar și descărcarea execuţiei bugetare pe anul 2011.
2. Alegeri generale Consiliul Director al PMFB.
3. Excluderea din patronat, conf art 4.6 lit b) din Statutul PMFB, a cabinetelor restante la plata cotizaţiei pe 2010. 
3.Varia.
 
08.04.2012                            
 
Președinte,
Marina Pîrcălabu