Convocator de alegeri generale PMFB

CONVOCATOR

In conformitate cu Art.5. b) din Statutul Patronatului Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, PMFB, Consiliul Director convoaca Adunarea Generala ordinara, in data de 7 decembrie 2016, in intervalul orar 13-16, la sediul PMFB din str Ionel Perlea nr. 10, sect 1. Scopul principal al AG este organizarea de Alegeri Generale pentru un nou Consiliu Director pentru un nou mandat.
 
Ordinea de zi a AG este urmatoarea:
1. Raport de activitate pe anul 2015 al CD in functie.
2. Raport de activitate la final de mandat.
3. Raport financiar anul 2015.
4. Raport financiar la final de mandat.
5. Alegeri generale Consiliul Director.
6. Aprobarea propunerii CD de excludere din patronat a unor membri care nu si-au indeplinit obligatiile organizationale.
 
Data 24.11.2016
 
Presedinte PMFB,
Marina Pircalabu