Informare bilete de trimitere

Către toate unitățile sanitare non-COVID și ambulatoriile de specialitate, publice și private, care oferă servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Vă aducem la cunoștință următoarele:

– până la data de 30 septembrie 2020 serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere;

– în vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), în acordarea asistenței medicale de specialitate se vor încerca, ori de câte ori este posibil, evitarea internării pacienților care se prezintă la spitale;

– în vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), este important ca asistența medicală prespitalicească (ambulatoriu, medicină de familie) să nu supraaglomereze spitalele cu trimiteri nejustificate; 

– decizia internării prin spitalizare continuă sau de zi este luată în exclusivitate de medicul de specialitate din camera de gardă, UPU, ambulatoriu integrat sau spital.

Având în vedere toate cele de mai sus, vă adresăm rugămintea să nu solicitați pacienților să aducă de la medicul de familie bilet de trimitere pentru consult, respectiv bilet de internare. Am primit sesizări atât de la cabinetele medicilor de familie care primesc cereri de la pacienți pentru emitere nejustificată de bilete, cât și de la pacienți care reclamă în mod nejustificat refuzul medicilor de familie de a emite bilete.

Pentru detalii suplimentare privind decontarea serviciilor fără bilete de trimitere sau internare vă rugăm să vă adresați caselor de asigurări de sănătate cu care aveți încheiat contract.

DESCARCĂ – Adresă PMFB de informare a unităților sanitare despre solicitările nejustificate de bilete de trimitere/internare

DESCARCĂ – Model cabinet de sesizare a unității sanitare și casei de asigurări despre solicitări nejustificate bilete de trimitere/internare