Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru 01/04/2018-01/04/2020