Ofertă servicii pentru membri PMFB – Desman-Infomed

PMFB a încheiat un parteneriat cu compania Desman-Infomed pentru a oferi membrilor PMFB servicii la prețuri preferențiale.

Desman-Infomed SRL oferă servicii de:

  • colectare deșeuri medicale
  • colectare deșeuri reciclabile* (plastic, sticlă, metal, hârtie/carton**)
  • colectare deșeuri tonnere imprimantă
  • plan de Managementul deșeurilor/Registru Unic al Deșeurilor (întocmire plan, stabilire deșeuri generate, întocmire Registru unic al Deșeurilor)
  • contract de Evidența Gestiunii Deșeurilor – reciclabile, periculoase, nepericuloase, gunoi menajer. (înscrierea zilnică/lunară a deșeurilor în Registrul Unic, evidența destinației deșeurilor, raportare anuală la APM (Agenția Pentru Protectia Mediului))
  • servicii SSM și PSI
  • dezinfectanți de uz medical avizați de Ministerul Sănătății
  • ambalaje și recipiente pentru deșeuri medicale
  • audit evaluare de risc pentru securitatea fizică (valabil 3 ani, necesar în baza Legii 333/2003 și HG 301/2012)  

Pentru detalii contactați compania Desman-Infomed și solicitați reducerea de membru PMFB. 

www.desman-infomed.ro

Adresa: B-dul. I.C. Bratianu, nr. 9
Mobil: 0742113606
Tel / Fax: 0245.610.104
Email: office@desman-infomed.ro