Propuneri de modificări la Statutul PMFB

Modificările statutare propuse vizează:

– Schimbarea sediului PMFB din strada Ionel Perlea nr 10, Sector 1 la
adresa din str. Agricultori nr 33, parter, Sector 2 , Bucuresti
– Adaptarea statutului la legea 367/2022 a Dialogului Social
– Eliminarea Adunării Generale Extraordinare și preluarea atribuțiilor
acesteia de către Adunarea Generală. In acest context, in intregul cuprins al
Statutului sintagma Adunare Generală Ordinară devine Adunare Generală.
– Diversificarea atribuțiilor Consiliului Director
– Diversificarea formelor de comunicare între membrii Adunarii Generale
si cei ai Consiliului Director

Vă rugăm să consultați statutul actual si propunerile de modificări la statut.