Recomandări semnare Contract-Cadru – Colegiul Medicilor din România

Colegiul Medicilor din România recomandă celor care semnează acte adiționale la Contractul-cadru 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗜, după cum urmează:

Semnez actul adițional cu următoarele obiecțiuni:

1. Solicit ca, pentru trimestrul IV al anului 2024, să semnez contractul cunoscând valoarea punctului per capita si pe serviciu medical, având în vedere că, în conformitate cu prevederile HG nr.687/2024, pct. 13, valorile garantate pentru serviciile medicale prestate nu sunt prevăzute. De esența oricărui contract este ca prețul plătit pentru serviciile prestate să fie determinat sau determinabil, iar clauzele contractuale să fie clare și previzibile, chiar dacă au ca bază o Hotărâre de Guvern.

2. Nu sunt de acord cu dubla sancțiune prevăzută la pct 16. alin. (21) lit. b)

„începând cu a doua constatare, recuperarea contravalorii medicamentelor prescrise fără a se respecta prevederile art. 7 lit. k) şi recuperarea sumei de 200 de lei pentru fiecare medicament pentru care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 7 lit. k).”, având în vedere că măsura este excesivă și abuzivă.

 

❗Prestatorii de servicii medicale trebuie să aibă în vedere că 𝐬𝐮𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐞 de Casa de Asigurări, cum sunt cele prevăzute la pct 16. alin. (21) lit. b) din HG nr. 687/2004 sau orice alte sume pe care Casa de Sănătate se consideră îndreptățită să le recupereze de la prestatori, 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚 doar în urma unui litigiu în fața instanței de judecată, 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐳𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐡𝐨𝐭𝐚𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐢 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢, iar simpla somație sau decizie de imputare nu este titlu executoriu, în baza căruia Casa să poată recupera un debit.

 

Semnarea contractului cu obiecțiuni, fie ele comunicate și pe e-mail Casei județene de Asigurări de Sănătate, poate fi folosit ca mijloc de probă atunci când sunteți chemat(ă) în judecată pentru a vi se aplica sancțiunea prevăzută la pct 16. alin. (21) lit. b) din HG nr. 687/2004.

Accesează document ➡️ Colegiul Medicilor din Romania