Sesizare la adresa conducerii CASMB

Patronatul Medicilor de Familie din București și județul Ilfov a sesizat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nerespectarea angajamentelor facute de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în ceea ce privește plățile către cabinetele de medicina familiei și simplificarea procedurii de procurare a tipizatelor.

PMFB și-a manifestat revolta asupra faptului că, în ciuda discuțiilor purtate cu directorul general CASMB și directorul relații contractuale CASMB în decursul ultimelor 18 luni, angajamentele făcute de CASMB în vederea punerii în aplicare a legislației în vigoare și desfășurării în condiții mai bune a activității furnizorilor nu au fost respectate.

1. CASMB nu a efectuat plata stimulentului de risc conform prevederilor OUG 43 din 6 aprilie 2020, modificata prin OUG 18 din 17 martie 2021, deși toate celelalte CAS județene și CASAOPSNAJ au finalizat această plată anterior datei de 1 mai 2021.

2. CASMB nu a efectuat plata activităților de informare, programare la vaccinare, monitorizare și raportare a reacțiilor adverse, conform prevederilor OUG 34 din 28 aprilie 2021.

3. CASMB nu permite în continuare cumpărarea tipizatelor medicale prin comandă și plata la distanță, cu livrare prin serviciu de curierat, desi PMFB a propus CASMB procedura de lucru din luna martie 2020 iar în discuții succesive cu reprezentanții CASMB am fost asigurați că „în 2 săptămâni îi dăm drumul”

4. CASMB nu transmite săptămânal prin poșta electronică și nu afișeaza pe siteul propriu lista actelor normative elaborate și/sau avizate de CNAS. În ultimele două luni am primit doar de trei ori această listă, fără nici un fel de interpretare și îndrumare din partea direcției relații contractuale sau juridice a CASMB.

Am solicitat conducerii CNAS să dispună analiza celor sesizate și comunicarea măsurilor luate.