Solicitare punct de vedere CASMB privind acordarea concediilor medicale pentru izolare

Patronatul Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov a solicita emiterea unui punct de vedere al CASMB referitor la posibilitatea legală a medicilor de familie de a elibera certificate de concediu medical ”inițial” pe cod de indemnizație 05 (boală infecto-contagioasă), codul din lista bolilor infecto-contagioase 035 (COVID-19) și cod de boală (coduri numerice CIM 999) 064 (”Alte boli cu virus,neclasate la alte locuri” – COVID19).

Descarcă document